Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Sala sportowa w Spręcowie

16.09.2011

16 września 2011 zapadnie w pamięci dzieciom i pedagogom szkoły podstawowej w Spręcowie. Wszystko za sprawą oddania do użytkowania nowej sali sportowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Zbigniew Włodkowski Podsekretarz Stanu w ME, Jacek Szydło, Wójt Gminy Dywity, Renata Kaszubska Przewodnicząca Rady Gminy Dywity, Irena Palmowska, była dyrektorka szkoły i Radna Gminy Dywity. Ostatniego przecięcia dokonała Magdalena Wrzosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spręcowie. Ks. kan. Stanisław Tkacz, proboszcz parafii w Brąswałdzie dokonał uroczystego poświecenia obiektu.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło Burmistrzów i Wójtów z okolicznych gmin, którzy nie zapomnieli o prezentach w postaci piłek. Dzieci pod okiem swoich pedagogów zaprezentowały przedstawienie o kopciuszku w sportowym wydaniu. Zespół „Spręcowia” zaprezentował tańce Warmińskie.

Kalendarium budowy sali sportowej w Spręcowie

Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły wykonana została przez Biuro Projektów ,,BPBW’’ Sp. z o.o. z Olsztyna.

  • Dnia 5 marca 2010 r. otrzymaliłmy pozwolenie na rozbudowę dla przedmiotowej inwestycji.
  • 25 lutego 2010 r. został w biuletynie zamówień publicznych ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowych prac budowlanych,
  • 12 marca 2010 r. zostały otwarte oferty, złożone przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym. W zamówieniu zostało złożonych 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ,,CEPROBUD'' z Ciechanowa.
  • Dnia 1 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z firmę ,,CEPROBUD'' na roboty budowlane na łączną kwotę: 1 131 524,72 zł.
  • Roboty budowlane pod kierownictwem Pani inż. Mirosławy Modzelewskiej zostały rozpoczęte 19 kwietnia 2010 r. a zakończone 29 kwietnia 2011 r.
  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 7 września 2011 r. udzielił zgody na użytkowanie sali sportowej z zapleczem sanitarnym.
  • Po podsumowaniu wartość całej inwestycji wyniosła: 1 232 898,97 zł.

Działka na której została zrealizowana inwestycja znajduje się we wsi Spręcowo. Na jej terenie znajduje się budynek szkoły podstawowej składający się z dwóch obiektów – budynku parterowego z poddaszem użytkowym oraz „nowej” części, budynku dwukondygnacyjnego zrealizowanego ok. 10 lat temu.

W ramach tego zadania inwestycyjnego w byłym pomieszczeniu magazynowym wykonano węzeł sanitarny z szatnią dla osób niepełnosprawnych. W byłej części zaplecza powstał magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela z węzłem sanitarnym.

Salę gimnastyczną wykonano jako budynek parterowy w wysokości użytkowej 6m i wymiarach wewnętrznych 23,76 x 14,76 z widownią mobilną - teleskopową dla ok. 150 osób. Salę sportową można podzielić na dwa boiska treningowe.

Na Sali gimnastycznej wykonano posadzkę sportową, wentylację mechaniczną wywiewna. Sala została wyposażona w sprzęt sportowy. Zakres robót obejmował także wykonanie instalacji co, wod-kan, instalacji elektrycznej i grawitacyjnej. Obiekt w całości został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy Sali sportowej z zapleczem 444,29m2

Powierzchnia użytkowa rozbudowy 401,56m2

Powierzchnia użytkowa części istn. 127,29m2

Kubatura 3 828,60m2

Galeria: