Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy Dywity

22.11.2017

Taryfa za wodę i ścieki, przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, czy stawki opłaty za wywóz odpadów – to sprawy, którymi zajmą się na radni podczas XXXIII sesji Rady Gminy Dywity w czwartek 23 listopada o godz. 12.30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity. Zapraszamy na obrady! Szczegółowy porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.   

Porządek obrad:
Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Dywity.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 – 2020.
Uchwała sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r.
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
Uchwała w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dywity za rok szkolny 2016/2017.
Sprawy różne.