Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Wybrano nową Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego

10.11.2017

W zupełnie nowym składzie zebrała się na posiedzeniu w czwartek 9 listopada Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji. To ważne ciało doradcze i opiniujące m.in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z poprzedniego 8-osobowego składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego pozostały jedynie dwie osoby – przedstawiciele wójta Gminy Dywity, a więc Alicja Wąsik i Julian Wojgieniec. W Radzie jest czterech nowych przedstawicieli organizacji pozarządowych: Ewa Giska, Wanda Drzewiecka, Anna Budzyńska i Tomasz Mituniewicz oraz dwóch nowych przedstawicieli Rady Gminy Dywity: Urszula Ignasiewicz i Krzysztof Kulas. W trakcie inauguracyjnego spotkania, na którym obecni byli wójt Jacek Szydło i sekretarz gminy Daniel Zadowrny przedstawiony został tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności oraz  omówione zakresy działania.
- Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, powstawały nowe pomysły – mówi Alicja Wąsik, która zgodnie z uchwałą została wybrana przewodniczącą Rady (wiceprzewodniczącą została Anna Budzyńska). - Wstępnie został zakreślony plan pracy na najbliższy czas i ustalony kolejny termin spotkania.

Do zadań powiatowej i gminnej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Galeria: