Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Oczyszczalni ścieków w Barkwedzie wykonana!

09.11.2017

W Barkwedzie zakończyła się budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków wielorodzinnych, która pozwoli na rozruch instalacji.

To pierwszy etap większej inwestycji, czyli zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej Barkweda-Bukwałd na kwotę 3 milionów złotych. Oczyszczalnia z odcinkiem rozruchowym do bloków w Barkwedzie będzie gotowa do końca grudnia 2017. W dalszej kolejności planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Barkwedy i doprowadzenie jej do Bukwałdu, a także budowa przydomowych przepompowni ścieków. Inwestycja jest finansowana z budżetu Gminy Dywity, która dodatkowo uzyskała pożyczkę na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To bardzo ważna i długo oczekiwana inwestycja dla mieszkańców Barkwedy i Bukwałdu, bo do tej pory żadna z tych miejscowości nie posiadała oczyszczalni. Ścieki są w tej chwili odprowadzane do indywidualnych systemów – zbiorników bezodpływowych. Wiązało się to z dużymi problemami, bo przez czasami ścieki przez nieszczelne szamba i zbiorniki przedostawały się do rzeki Łyny. Po zakończeniu inwestycji miejscowości z gminy, które znajdują się w zlewni rzeki Łyny będą w pełni zabezpieczone pod względem gospodarki ściekowej, co przełoży się na polepszenie ochrony środowiska. Cieszy fakt, że mimo wielu kłopotów z własnościami działek i pewnych społecznych oporów budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej jest realizowana.

Galeria: