Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Sprawozdania z badań jakości wody w Gminie Dywity

31.10.2017

Wobec pojawiających się niesprawdzonych i nieautoryzowanych z Sanepidem oraz gminą opinii i komentarzy na temat wyników badań jakości wody w miejscowościach Gminy Dywity przedstawiamy do publicznej wiadomości sprawozdania z wyników badań wody, które jednoznacznie wskazują, że w żadnym wyłączonym czasowo z użytkowania wodociągu i ujęciu nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i zjadliwych Enterokoków. Powodem decyzji Sanepidu o zakazie spożywania wody z ujęć w Różnowie, Słupach, Barkwedzie, Gradkach i Tuławkach było stwierdzenie obecności bakterii z grupy coli w natężeniu od 5 do 28 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody (ze sprawozdaniami z wyników badań wody można się zapoznać w rozwinięciu informacji). 
Wpływ na zanieczyszczenie wody mogły mieć obfite opady atmosferyczne, a na wodociągach w Barkwedzie i Gradkach rozszczelnienie na wodociągu tłocznym w studniach na hydroforniach. Awarie te zostały usunięte, przez ostatnie dni trwało intensywne płukanie i chlorowanie sieci i ujęć wody. Obecnie pobierane są próbki wody do badań. Ostateczne wyniki mogą być znane na początku przyszłego tygodnia.

W chwili obecnej z podobnymi problemami, jak w gminie Dywity borykają się następujące miejscowości i gminy z Powiatu Olsztyńskiego:

 1. wodociąg lokalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy
  ul. Warszawskiej 30. Administrator wodociągu podjął decyzję o przełączeniu sieci wodociągowej na zasilanie z wodociągu w Olsztynie o dobrej jakości wody.
 2. wodociąg Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Powodem stwierdzenia braku przydatności była obecność bakterii grupy coli w pobranych próbkach wody.
 3. Administrator wodociągu zapewnił pacjentom zastępcze źródło wody poprzez przyłączenie  do wodociągu Biskupiec o dobrej jakości wody.
 4. wodociąg Nowa Kaletka - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli.
  Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość – Nowa Kaletka – 21 osób.
 5. wodociąg lokalny Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Perkoz” w Waszecie 1 - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg nie zaopatruje stałych mieszkańców.
 6. wodociągu lokalny Centrum Mierki Sp. z o.o. w Kołatku 2-  brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg nie zaopatruje stałych mieszkańców.
 7. wodociąg Brzeźno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg Brzeźno zaopatruje w wodę 1 miejscowość Brzeźno – 12 osób.
 8. wodociąg Wrzesina - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość – Wrzesina – 386 osób.
 9. wodociąg Radostowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość – Radostowo – 588 osób.
 10. wodociąg lokalny Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM w Bałdach 1- brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg został przełączony na wodociąg publiczny w Butrynach. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość: Bałdy  – 45 osób.

Galeria:

Pliki do pobrania: