Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Gmina z dofinansowaniem unijnym na projekt ekomobilny!

09.10.2017

Znakomita informacja dla mieszkańców Gminy Dywity! Wójt Jacek Szydło podpisał umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie środkami unijnymi projektu "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity". Wartość projektu to prawie 7,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 5,9 mln zł. Zakres projektu obejmuje wykonanie kilku inwestycji:
1. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z Dywity do Różnowa wraz z budową parkingów Park&Ride, oświetlenia i kanalizacji deszczowej,
2. zakup trzech autobusów do obsługi linii gminnych,
3. rozbudowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N w kierunku Wipaszu, Myk i Zalbek do ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.
Finansowanie jest zagwarantowane, obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej, a w przyszłym roku powinny ruszyć prace.

Galeria: