Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Pojazd rozpoznania dla Mobilnego Centrum Kierowania

09.10.2017

Kolejna umowa w ramach projektu „Bezpieczny MOF” została podpisana. Tym razem dotyczy pojazdu rozpoznania w ramach zadania: Zakup Mobilnego Centrum Kierowania. Dostawcą będzie olsztyńska firma Auto Serwis Sikorski sp. jawna, która ma sto dni od podpisania umowy, czyli od 19 września 2017 r., na realizację warunków zamówienia. 

 

Mobilne Centrum Kierowania umożliwi prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania zaplanowano zakup dwóch pojazdów: rozpoznania oraz dowodzenia i łączności wyposażonego między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Pojazd rozpoznania ma umożliwić dokładny rekonesans obszaru oddziaływania zdarzenia i jego ewentualnego wpływu na środowisko. Z  kolei z poziomu pojazdu dowodzenia i łączności będą mogły być podejmowane decyzje, co do skierowania właściwych służb w określone miejsce, celem zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia. W rezultacie Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny, mobilny system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego systemu o unikalnej funkcjonalności. Ogłoszenie przetargu na dostawę drugiego pojazdu – dowodzenia i łączności, zaplanowano jeszcze w tym roku.
Inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Galeria: