Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Konkursy na granty w LGD „Warmiński Zakątek”

18.09.2017

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłosiła konkursy na granty dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i JST. Wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi nawet  20-30 tys. zł. Zakres tematyczny grantów obejmuje: Działania na rzecz włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD. Termin naboru wniosków od 18 września do 3 października 2017 roku.

Szczegóły na stronie internetowej LGD „Warmiński Zakątek” w zakładce PROW 2014-2020 -> konkursy w ramach LSR: konkursy 12/2017
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=241)
i 13/2017
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=242).