Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Gminy Dywity

28.08.2017

Przekazanie środków dla Policji, uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Kieźlinach, Mykach i Spręcowie, czy udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach – to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmą się radni podczas XXXII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w środę 30 sierpnia o godz. 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity. Zapraszamy do udziału w obradach! Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity  na lata 2017 – 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dywity.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  terenu zabudowy  mieszkaniowej w miejscowości Myki, gmina Dywity.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębie geodezyjnym Kieźliny i Myki, gmina Dywity – uchwała Nr XXI/135/12 z dnia 18.09.2012r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity – uchwała Nr XXXI/229/13.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych we wsi Spręcowo, gmina Dywity.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych w Dywitach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, budowlanych przy zabytku nieruchomym w Sętalu, gmina Dywity.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, budowlanych przy zabytku nieruchomym we Frączkach, gmina Dywity.
 17. Sprawy różne.

 

 

Galeria: