Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Kolejne latarnie w Ługwałdzie

02.04.2012

Nazwa inwestycji - Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej oraz oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Ługwałd.

Zakres prac - Inwestycja polegała na uzupełnieniu oświetlenia drogowego wykonano 13 lamp jak także wybudowano sieę oświetlenia boiska gminnego w Ługwałdzie - 4 lampy

Termin realizacji - 15 lutego 2012

Całkowity koszt inwestycji - 158 924,63 zł

Wysokość dofinansowania - 58 231 zł

Finansowanie - Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Galeria: