Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Uwaga! Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów

27.06.2017

Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów zobowiązani są do przekazywania trzech worków z odpadami segregowanymi (niebieski – papier, zielony – szkło i żółty – metale oraz tworzywa sztuczne) oraz zbierania w brązowy pojemnik odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych. Mieszkańcy powinni więc zaopatrzyć się w nowy pojemnik. Jednocześnie każdy mieszkaniec może nabyć przy wsparciu Gminy kompostownik na odpady zielone niezależnie od tego, czy bierze udział w selektywnej zbiórce.

Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów to efekt rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku. W związku z tym od 1 lipca każdy z właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zobligowany będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów selektywnie zebranych oraz piątego strumienia odpadów zmieszanych (resztkowych). Rada Gminy Dywity 31 maja podjęła uchwałę, która wprowadziła zmiany w prawie miejscowym dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Radni zdecydowali się na pozostawienie systemu workowego dla frakcji odpadów segregowanych z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji (w skład których wchodzą odpady zielone). Oznacza to, że do obecnych trzech worków odpadów segregowanych: niebieski – papier, zielony – szkło i żółty – metale oraz tworzywa sztuczne, mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w brązowy pojemnik na bioodpady, w tym odpady zielone.
- Będzie to wygodne dla mieszkańców ze względu na fetor rozkładających się odpadów biodegradowalnych, jak i dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, od którego instalacja wymaga, aby dostarczał odpady luzem bez worków – uważa Magdalena Klach-Chęcmanowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Dywity.
Od 1 lipca Gmina będzie odbierała z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zadeklarowali segregowanie odpadów również odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. Dlatego mieszkańcy na własny koszt powinni zaopatrzyć się w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. Z kolei ci, którzy wytwarzają niewielkie ilości odpadów biodegradowalnych mogą w dalszym ciągu korzystać jedynie z kompostowników do zakupu których nadal 50% kosztów dopłaca Gmina. Mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów mogą w ramach „opłaty śmieciowej” odpady zielone przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który mieści się przy budynku nr 13 w Wadągu. Punkt czynny jest również w soboty.

 

Galeria: