Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Gminny konkurs „Czysta Wieś 2018”

26.06.2018

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w konkursie Czysta Wieś 2018 oraz w związku z tym, że powiadomienia o konkursie wpłynęły do Sołtysów po terminie składania zgłoszeń, ustala się dodatkowy termin składania zgłoszeń do dnia 6 lipca 2018r. Dla sołectw, które zgłosiły się do konkursu w terminie lipcowym ustala się dodatkowy termin I objazdu do dnia 15.07.2018r.

Dokładnie 9 tys. zł czeka na trzy najładniejsze i najbardziej zadbane wsie w konkursie „Czysta Wieś 2018!”. Konkurs trwa od 16 maja do 21 sierpnia 2018 roku i odbywa się pod patronatem wójta i Rady Gminy w Dywitach. Jak podkreśla wójt Jacek Szydło „Czysta Wieś” to jeden z najważniejszych konkursów w Gminie Dywity.
- To konkurs, którego celem jest poprawa estetyki wsi oraz integracja mieszkańców wokół realizacji wspólnych zadań na rzecz swoich lokalnych społeczności  – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Dywitach. Karty zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu sołectwa otrzymają pocztą, będą one dostępne również w Urzędzie Gminy, ul. Olsztyńska 32 w Referacie Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu pokój nr 24 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gminadywity.pl, zakładka: wydarzenia: Konkurs „Czysta Wieś 2018 ”.
Komisja konkursowa złożona z zaproszonych przez wójta przedstawicieli: organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dywity, przedstawiciela W–M Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, przedstawiciela Gminnej Komisji Edukacji, Przedstawiciela Lasów Państwowych nie będącego mieszkańcem Gminy Dywity oraz pracownika Urzędu, dokona dwóch lustracji każdej ze zgłoszonych do konkursu wsi. Członkowie Komisji przyznają poszczególnym sołectwom punkty. Skala punktacji zależy od ilości uczestniczących sołectw (np. jeśli startuje 10  sołectw, skala punktów wynosi od 10 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa). Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018r.

W konkursie przewidziano nagrody finansowe za zajęcie I ,II i III miejsca oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych w postaci pamiątkowych drzewek o wartości nie wyższej niż 100 zł każda.
- za zajęcie I miejsca  - 4000 zł
- za zajęcie II miejsca  - 3000 zł
- za zajęcie III miejsca  - 2000 zł

Wręczenie nagród nastąpi nie później niż do dnia 10 września 2018 roku.

Galeria:

Pliki do pobrania: