Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Czekamy na zgłoszenia sołectw do konkursu „Czysta Wieś 2017”

25.05.2017

Dokładnie 9 tys. zł czeka na trzy najładniejsze i najbardziej zadbane wsie w konkursie „Czysta Wieś 2017!”. Na zgłoszenia sołectw z Gminy Dywity czekamy do 31 maja. Konkurs odbywa się pod patronatem wójta i Rady Gminy w Dywitach.

Jak podkreśla wójt Jacek Szydło „Czysta Wieś” to jeden z najważniejszych konkursów w Gminie Dywity.
- To konkurs, którego celem jest poprawa estetyki wsi oraz integracja mieszkańców wokół realizacji wspólnych zadań na rzecz swoich lokalnych społeczności  – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity. – Zapraszam wszystkie sołectwa do zgłaszania się do konkursu.
W ubiegłym roku bezkonkurencyjny okazał się Ługwałd, dwa lata temu zwyciężyło Sołectwo Rozgity. Kto zwycięży w tym roku?
- To trudne pytanie, bo teoretycznie wygrać może każde z 20 sołectw jakie są w naszej gminie – odpowiada Sabina Robak, przewodnicząca Rady Gminy Dywity. – Jestem przekonana, że nasze sołectwa chętnie wezmą udział w konkursie, a my wszyscy będziemy cieszyć się z dopieszczonych, schludnych i estetycznych wsi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r. Karty zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu sołectwa otrzymają pocztą, będą one dostępne również w Urzędzie Gminy, ul. Olsztyńska 32 w Referacie Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu pokój nr 24 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gminadywity.pl, zakładka: wydarzenia: Konkurs „Czysta Wieś 2017 ”.
Komisja konkursowa złożona z zaproszonych przez wójta przedstawicieli: organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dywity, przedstawiciela W–M Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, przedstawiciela Gminnej Komisji Edukacji, Przedstawiciela Lasów Państwowych nie będącego mieszkańcem Gminy Dywity oraz pracownika Urzędu, dokona dwóch lustracji każdej ze zgłoszonych do konkursu wsi. Członkowie Komisji przyznają poszczególnym sołectwom punkty. Skala punktacji zależy od ilości uczestniczących sołectw (np. jeśli startuje 10  sołectw, skala punktów wynosi od 10 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa). Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 21 sierpnia 2017r.

W konkursie przewidziano nagrody finansowe za zajęcie I ,II i III miejsca oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych w postaci pamiątkowych drzewek o wartości nie wyższej niż 100 zł każda.
- za zajęcie I miejsca  - 4000 zł
- za zajęcie II miejsca  - 3000 zł
- za zajęcie III miejsca  - 2000 zł

Wręczenie nagród nastąpi nie później niż do dnia 10 września 2017 roku.

Galeria:

Pliki do pobrania: