Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na II Rajd Rowerowy "Śladami Prusów"

12.05.2017

Miłośników rowerów i turystyki historycznej z Gminy Dywity​ zapraszamy serdecznie na II Rajd Rowerowy „Śladami Prusów”. Rajd organizuje w najbliższą niedzielę 14 maja Klub Turystyki Wodnej Kilwater​ przy PTTK w Olsztynie. Start o godz. 10.00 spod budynku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie​ przy ul. Parkowej (dawny WuDeK), a trasa licząca około 30 km będzie wiodła przez Sendyty-Brąswałd​-Barkwedę​-Bukwałd (kurhan)-Kajny do Gutkowa. Organizatorzy przewidują opiekę przewodnika i drobne gadżety dla uczestników od Gminy Dywity. Zgłoszenia do rajdu przyjmuje Andrzej Przybylski pod nr tel: 696 281 311. W Strusiolandii w Bukwałdzie przewidywany jest grill, więc osoby chcące wziąć w nim udział powinny mieć ze sobą około 20 zł. Więcej szczegółów o rajdzie w rozwinięciu informacji.

Organizator Rajdu:
Klub Turystyki Wodnej KILWATER w Olsztynie

Współorganizator:
Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie

Wsparcie:
Gmina Dywity

Kierownictwo Rajdu:
kol. Andrzej Przybylski – Kierownik Rajdu
koordynator przewodników z TN Pruthenia:
Mirosław Hoffmann.

Zbiórka uczestników rajdu o godz. 10:00 rano przy budynku Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ulica Parkowa 1.

Trasa rajdu: Olsztyn (Ceik) – Sendyty – Brąswałd – Barkweda – Bukwałd
(Kurhan) – Kajny – Gutkowo.

Przewidziany czas zakończenia rajdu: godz. 17:00 w Gutkowie.

Warunki Uczestnictwa w rajdzie:
- dokonanie zgłoszenia do dnia 13.05.2017 roku na nr tel.: 696 281 311

Świadczenia:
– opieka przewodnicka,
– potwierdzenie punktów na KOT,

Postanowienia końcowe
– rajd może zostać odwołany z powodu katastrofalnych warunków
atmosferycznych (całodniowa ulewa)
– uczestnik jest zobowiązany do posiadania na rajd sprawnego roweru.
– uczestnik ma obowiązek podporządkowania się decyzjom, które
podejmuje kierownik rajdu.
– osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką osób dorosłych.
– wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie,
– uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz
przepisów o ruchu drogowym,
-organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w
czasie trwania rajdu,
-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

Uczestnictwo w rajdzie skutkuje akceptacją powyżej podanych zasad.

 

Galeria: