Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na kulturę, edukację, wykluczenie społeczne i ekologię!

19.04.2017

Dokładnie 146 tys. zł wsparcia z budżetu Gminy Dywity otrzymają na realizacje ciekawych projektów organizacje pozarządowe z otwartego konkursu ofert na kulturę, edukację, wykluczenie społeczne i ekologię. Wójt gminy rozstrzygnął konkurs. Wsparcie zostało przyznane 23 ciekawym ofertom, dzięki którym mieszkańcy będa mogli skorzystać m.in. z warsztatów, atrakcyjnych zajęć, czy festynów. Pełna lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w rozwinięciu informacji.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017

WÓJTA GMINY DYWITY

z dnia 19 kwietnia 2017roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Na podstawie art. 11 ust.1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2016 r. poz. 239 j.t., ze zm.)  zwanej dalej Ustawą oraz  Uchwały Nr XXV/177/16 Rady Gminy Dywity z dnia 09.12.2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

§1

W ramach otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły 23 oferty na wsparcie i 1 oferta na powierzenie realizacji zadania.

§2

Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jacek Szydło

 

Załącznik nr1

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł projektu

Przyznana kwota

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1.

Stowarzyszenie Nasze Gady

Festyn archeologiczny Dziesiąty

3 000,00zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

Kiermas w  Sętalu

2 500,00zł

3.

Stowarzyszenie Ługwałd

 

Qulturalny Ługwałd z tradycjami 2017

6 000,00zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

„Wieś gręplarska pachnąca ziołami ’

8 750,00zł

5.

Stowarzyszenie „Aktywne Dywity”

Dywity dawniej i dziś

2 500,00zł

6.

Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich

 

Historyczne i kulinarne podróże po Ziemi Warmińskiej, czyli poznajemy sąsiadów bliższych i dalszych

5 000,00zł

7.

Fundacja Prymus

 

Prowadzenie Izby Marii Zientary - Malewskiej w Brąswałdzie POWIERZENIE

18 500,00zł

nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

8.

Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie

Stare i nowe gry planszowe - czyli jak logicznie spędzać wolny czas

3 500,00zł

9.

Stowarzyszenie "Nasza Wieś"

"Miejsce zdarzeń wielu - świetlica we Frączkach"

7 000,00zł

10.

Stowarzyszenie „Warmińska Wieś”

Edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży - "Ścieżka zdrowia"

7 500,00zł

11.

Fundacja Kłobuk

Pozytywna, kreatywna świetlica w Tuławkach

4 000,00zł

12.

Stowarzyszenie Nasze dzieci

Cyfrowy Świat na sztaludze - VIII edycja

7 000,00zł

13.

Fundacja PRYMUS

Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, uczącej się na terenie Gminy Dywity

10 000,00zł

 

14.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach

"Ogień, Czad i Smog "Edukacja społeczeństwa Gminy Dywity w zakresie ochrony zdrowia i życia.

5000,00zł

15.

Stowarzyszenie "Wsparcie i pomoc"

Rozwijam talent, tworzę, maluję, rysuję - ryzykownych działań nie podejmuję Wakacje ze sztuką

5 500,00zł

16.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

Warsztaty w świetlicy to harmonia rozwoju osobistego i nauka bycia w społeczeństwie

10 500,00zł

wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

17.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach

Starszy, młodszy, bez znaczenia - My łączymy pokolenia"

9 000,00zł

18 .

Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich

Warsztaty rodzinne - Hocki - Klocki

 

3 250,00zł

19.

Stowarzyszenie "Nasza wieś Redykajny"

"W Redykajnach wyplatamy wielką radość z tego mamy "

4 500,00zł

20.

Fundacja 36 i 6

INIEMAMOCNYCH

4 500,00zł

21.

Fundacja 36 i 6

"Rytmy serc"

3 000,00zł

22.

Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie

Międzypokoleniowe warsztaty sztuki w Spręcowie

5 750,00zł

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

23.

Fundacja Albatros

Ptasia Straż

10 000,00zł

 

 

 

Galeria: