Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje projektu Planu Mobilności MOF Olsztyna 2016-25

17.01.2017

Gmina Olsztyn, wspólnie z partnerami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, czyli Gminami: Barczewo, Dywity, Stawiguda, Purda, Jonkowo i Gietrzwałd przystąpiła do opracowania Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Gotowy jest projekt Planu, dlatego zapraszamy do drugiego etapu konsultacji dokumentu. Mieszkańcy Gminy Dywity będą mogli wyrazić swoje opinie i wnioski na spotkaniu w dniu 8 lutego 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity. Materiały do konsultacji znajdują się w rozwinięciu informacji.  

Plan jest wykonywany na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz Załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Nr COM(2013)913final z dnia 17.12.2013 r.

Cele planu mobilności
Plan mobilności ma zadanie umożliwić stworzenie komfortowego systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:
- zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podroży i usług;
- poprawię stanu bezpieczeństwa;
- przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
- poprawienie wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
- wpłynięcie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Celem opracowania jest uzyskanie Planu mobilności, który będzie wskazywał działania i środki powodujące zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar oraz przemieszczanie się w jego obrębie.

Założenia i koncepcje przedstawione w Planie mobilności mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. dojazdu do miejsc prac i nauki, stref aktywności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno – sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej).

Terminy spotkań  informacyjno - konsultacyjnych w sprawie planu mobilności:
Stawiguda - 06.02.2017 r., godz. 17.00
Olsztyn - 07.02.2017 r., godz. 17.00
Barczewo - 08.02.2017 r., godz. 8.00
Dywity - 08.02.2017 r., godz. 17.00
Jonkowo - 09.02.2017 r., godz. 17.00
Gietrzwałd - 10.02.2017 r., godz. 17.00

Galeria:

Pliki do pobrania: