Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Droga Gradki-Frączki zamknięta w godz. od 7:40 do 17:00 w dniach od 20 do 30 maja!

20.05.2020

Ważna informacja dla użytkowników drogi Gradki-Frączki i pasażerów linii D3! Jak informuje wykonawca remontu tej drogi powiatowej, z powodu układania warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej oraz wykonywania poboczy, droga na odcinku Gradki-Frączki będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów w godz. od 7.40-17.00 w dniach od 20 do 30 maja! Informujemy również, że autobusy linii D3 kurs z Dobrego Miasta godzina 11.55 i 15:35 oraz kurs z Pętli Ogrody 13.10 i 16:35 nie będzie zajeżdżał do miejscowości Frączki. Autobus będzie oczekiwał na odjazd zgodnie z rozkładem na przystanku Gradki Wieś. Objazd dla samochodów osobowych droga gminną Frączki-Tuławki! Za utrudnienia przepraszamy!
Koszt wykonania całej inwestycji to 1,8 mln zł. Połowę kwoty Powiat Olsztyński pozyskał od wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałą połowę rozłożą między sobą po równo Powiat i Gmina Dywity. - Na remont drogi z Gradek do Frączek wydamy około 460 tys. zł - mówi wójt Daniel Zadworny.

ZDALNA SZKOŁA – Zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli szkół na terenie Gminy Dywity

19.05.2020


W ramach projektu Gmina kupiła laptopy i tablety które zostały przekazane dla szkół na terenie gminy. Sprzęt przeznaczony został na wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, a realizacja projektu ma na celu umożliwienie realizacji podstaw programowych w szkołach na terenie Gminy Dywity. Łacznie kupiono 41 laptopów; 6 tabletów, 40 modemów. Dofiannsowanie obejmowało zakup 41 laptopów i 2 tabletów, pozostałe kupione ze środków własnych Gminy Dywity. Sprzęt przekazano 4 szkołom: w Tuławkach, Dywitach, Spręcowie i Bukwałdzie.

Pożyczki płynnościowe dla firm odczuwających skutki epidemii COVID-19

07.05.2020

W odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorstw – Pożyczki Płynnościowej. 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Strategię Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczając blisko 31 mln zł na Pożyczkę Płynnościową poprawiającą sytuację finansową firm odczuwających skutki epidemii COVID-19. Pożyczka ma na celu wspomaganie utrzymania firm i miejsc pracy. Pożyczka Płynnościowa to wsparcie obrotowe udzielane na zasadach pomocy de minimis skierowane do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego. Strategia, w której opisane są szczegółowe zasady wsparcia znajduje się w rozwinięciu informacji.

Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego

01.05.2020


Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół jeziora Dywickiego poprzez budowę kładki edukacyjnej, platformy widokowo – rekreacyjnej wraz z budynkiem sanitarno – magazynowym a także uporządkowaniem terenów mających w przyszłości stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla odwiedzających.