Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

       

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

10.06.2019

Wójt Gminy Dywity ogłosił 8 czerwca otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Chodzi tu o zadanie "Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, będącym mieszkańcami Gminy Dywity". termin realizacji zadania rozpoczyna sie 1 września 2019 roku i potrwa do 31 sierpnia 2023 roku. Oferty można składać do dnia 1 lipca 2019 roku. Szczegółowy regulamin i wzór formularza oferty znajduja sie w rozwinięciu informacji.

Dzień Dziecka w Dywitach z Roksaną Węgiel

06.06.2019

Już 9 czerwca w niedzielę Gmina Dywity i Gok Dywity zapraszają na kolorowy i odlotowy Dzień Dziecka! Start od godz. 13-tej na stadionie w Dywitach. W programie: wielki park rozrywki z dmuchańcami, dziecięca orkiestra dęta, gminna scena talentów, czirliderki, teatr Katarynka, warsztaty bębniarskie, zespół Szarlotka, a na deser muzyczna gwiazda - koncert Roksany Węgiel. Zapraszamy do wspólnej zabawy całe rodziny!

Od 13 czerwca zmiana stawek za wodę i ścieki!

05.06.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” decyzją  nr BI.RET.070.711.2018.IT z dnia 16 maja 2018 roku zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dywity na okres 3 lat z podziałem na okresy obowiązywania. Jednocześnie Rada Gminy Dywity Uchwałą nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity w 2019 roku ustaliła na okres od 01.01.2019 roku do 31 grudnia 2019 roku dopłatę do usług świadczonych przez Gminę Dywity w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców I grupy, których ścieki komunalne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Olsztynie w wysokości 1,44 zł netto za 1 m3, tj. brutto 1,56 zł za 1 modprowadzanych ścieków.
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków po uwzględnieniu dopłaty w roku 2019 znajduje sie w rozwinięciu informacji. 

Teatr ługwałdzki zaprasza na premiere "Króla Mięsopusta"

05.06.2019

Wspaniałe wydarzenie dla miłośników teatru! Na premierowe przedstawienie "Król Mięsopust" według sztuki Jarosława Marka Rymkiewicza zaprasza serdecznie grupa teatralna działająca przy Stowarzyszeniu „Ługwałd”. Spektakl rozpocznie się o godz. 21.00 (gdyż nie dla dzieci) w sobotę 8 sierpnia na scenie na placu wiejskim w Ługwałdzie. Serdecznie zapraszamy! Po spektaklu zaplanowana jest integracja.