Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków w programie "Moja Woda"!

01.07.2020

➡️ Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki!
➡️ Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
➡️ Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Regulamin naboru wniosków oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w rozwinięciu informacji oraz pod linkiem: http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/06/30/1-lipca-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/

Zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy Dywity

24.06.2020

Debata nad raportem o stanie Gminy Dywity za 2019 rok, wotum zaufania dla wójta, udzielenie absolutorium wójtowi za 2019 rok – to tylko część spraw, jakimi zajmą się radni podczas XIX sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Zamknięta droga z Wadąga do skrzyżowania na Zalbki!

23.06.2020

Uwaga! Z powodu układania warstwy wiążącej asfaltu zamknięty dla ruchu od czwartku 25 czerwca do piątku 26 czerwca oraz w poniedziałek 29 czerwca będzie odcinek drogi gminnej od skrzyżowania na Zalbki do Wadąga (odcinek około 1 kilometra - na grafice zaznaczony jako odcinek "A")! W czwartek i piątek odcinek będzie zamknięty dla ruchu w godz. od 7.00-19.00, a w poniedziałek od 7.00-15.00. Objazd będzie zorganizowany przez Zalbki i ul. Wiosenną do Olsztyna. Dodatkowo miejscowość Myki w poniedziałek 29 czerwca w godz. od 7.00-12.00 będzie miała zamknięty wyjazd w kierunku Wadąga i Olsztyna (po godz. 12.00 gdy już położona zostanie warstwa wiążąca na skrzyżowaniu na Zalbki będzie można dojechać do Olsztyna przez Zalbki i ul. Wiosenną). Za utrudnienia przepraszamy! Szczegółowa informacja dostępna pod numerem telefonu: 89 524 76 56 oraz u kierownika robót: 696 072 746.

Konkurs na "Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego"!

15.06.2020

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie
od 22 czerwca do 09 lipca 2020 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl -> zakładka PROW 2014-2020 -> konkursy w ramach LSR -> ogłoszenie nr 1/2020.