Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Rolniku, spisz się sam i pomóż gminie wygrać konkurs!

23.11.2020

Rolniku! Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego! Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada! Wejdź na stronę: https://spisrolny.gov.pl/ i wypełnij samospis! Pomóż gminie zawalczyć o komputery, tablety, czy urządzenia wielofunkcyjne

Publikacja oferty w trybie małych zleceń - Fundacja 36i6

18.11.2020

Informujemy, że w dniu 16.11.2020 roku do Urzędu Gminy Dywity na podstawie art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą  „GODNIE ŚWIĘTA”  złożona przez Fundację 36i6.  W związku z powyższym Wójt Gminy Dywity w dniu 18.11.2020 roku, w celu zgłoszenia uwag zamieszcza ofertę na okres 7 dni - w Biuletynie Informacji Publicznej,  w Urzędzie Gminy Dywity na tablicy ogłoszeń i na stronie Gminy Dywity www.gminadywity.pl, zakładka informator – organizacje pozarządowe.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, może zgłosić uwagi na adres: e-mail op@ugdywity.pl  lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity. 

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych!

28.10.2020

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w dniach (24.10 - 8.11) wzmocniona zostanie obsługa komunikacyjna dojazdów do olsztyńskich cmentarzy przy ul. Wadąskiej (w Dywitach) i przy ul. Poprzecznej. Liczba kursów autobusów będzie stopniowo zwiększana.
Przypominamy również, że w sąsiedztwie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych będzie zmieniona organizacja ruchu. Szczegóły zmian w organizacji ruchu oraz obsłudze komunikacji miejskiej znajdują się pod linkiem: