Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Informacja wójta z dnia 7 października w związku z decyzją Sanpeidu!

07.10.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYWITY O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ numer HK.9020.5.256.2021 z dnia 6 października 2021 r. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Niniejszym informuję, iż w uzgodnieniu z Sanepidem w piątek 8 października miejscowości Ługwałd, Brąswałd, Redykajny, Dywity, ul. Ługwałdzka - budynki od numerów 4-43, we wczesnych godzinach porannych zostaną przełączone do olsztyńskiej sieci wodociągowej. Wobec powyższego z tym dniem zostanie uchylona decyzja PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO numer HK.9020.5.256.2021 z dnia 6 października 2021 r.
Do tego czasu zostają podstawione do Państwa dyspozycji beczkowozy w następujących lokalizacjach:
1.    Ługwałd – przy hydroforni, przy budynku 13,
2.    Ługwałd - przy budynku 36 A,
3.    Brąswałd – beczkowóz przy świetlicy,
4.    Redykajny 1 (woda butelkowana - w godz. od 18:00 do 19:00).

Woda niezdatna do spożycia w Ługwałdzie, Brąswałdzie, Redykajnach i przy ul. Ługwałdzkiej w Dywitach!

06.10.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYWITY O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ numer HK.9020.5.256.2021 z dnia 6 października 2021 r. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITERNEGO
Dnia 23 września 2021 r. zostały przeprowadzone badania wody pod względem bakteriologicznym. Woda została pobrana w kilku punktach poboru:
Ługwałd - sklep spożywczy,
Brąswałd - sklep spożywczy.
W żadnym z wyżej wymienionych miejsc nie stwierdzono zanieczyszczeń. W dniu 4 października w jednym z budynków jednorodzinnych w Ługwałdzie, na przyłączu wodociągowym, stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody, tj. obecność bakterii enterokoków w ilości 3 jtk/100 ml w próbie. Wyjaśniam, iż utrudniony kontakt z właścicielem przedmiotowej posesji uniemożliwił wejście na teren przedmiotowej nieruchomości, przez co konserwatorzy Gminy, nie mogli w odpowiedni sposób dokonać płukania sieci, co miało bezpośredni wpływ na wynik badań wody w tej lokalizacji. Przypuszczamy, iż bakterie znajdują się tylko na odcinku jednego przyłącza wodociągowego, gdyż w pozostałych badanych punktach nie wykryto żadnych zanieczyszczeń. Gmina Dywity w możliwie najszybszym terminie pobierze próby wody do badania i złoży wniosek o skrócenie decyzji PPIS w Olsztynie.
Próby zostaną pobrane jutro, a wynik badania zgodnie z procedurą otrzymamy najszybciej w poniedziałek, tj. 11 października 2021 r.
Informuję, iż do tego czasu zostają podstawione do Państwa dyspozycji beczkowozy w następujących lokalizacjach:
Ługwałd – przy hydroforni, przy budynku 13,
Ługwałd - przy budynku 36 A,
Brąswałd- świetlica - (od 7 października, dziś - woda butelkowana - w godz. od 18:00 do 19:00 ),
Redykajny 1 (od 7 października, dziś - woda butelkowana) - wiata świetlicowa w godz. od 18:00 do 19:00).

Ważna informacja związana z projektem wymiany wodomierzy w Gminie Dywity!

04.10.2021

Ważna informacja od wójta Daniela Zadwornego w związku z realizacją projektu ,,Wdrożenia e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity”! Do wymiany zostało blisko 600 wodomierzy na Państwa posesjach!
- Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej z uwagi na fakt, iż program realizowany przez Gminę Dywity jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, zatem Gmina musi wywiązać się z założonych do osiągnięcia wskaźników i dokonać wymiany wodomierza na Państwa posesji - mówi wójt Daniel Zadworny.