Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

W niedziele 24 września utrudnienia w ruchu z powodu Rajdu 1001 Jezior!

19.09.2017

Huk silników, zapach spalin i duże prędkości - wszystko to już w najbliższą niedzielę 24 września na drogach Gminy Dywity, gdzie odbędzie się 5 edycja Rajdu 1001 Jezior organizowana przez Automobilklub Warmiński! Co prawda start i meta przewidziane są w Dobrym Mieście, ale odcinki specjalne znajdują się w większości na terenie naszej gminy: na drodze powiatowej z Sętala przez Nowe Włóki do Tuławek oraz drogą techniczną przy DK51 ze Spręcowa przez Kabikiejmy Dolne do Kłódki (szczegółowe mapy OS-ów na zdjęciach w rozwinięciu informacji). Z powodu organizacji rajdu będą utrudnienia dla normalnego ruchu, bo drogi na odcinkach specjalnych zostaną zamknięte w godz. od 8.30 do 16.30. Wszelkie zapytania w sprawach rajdu prosimy kierować do organizatora pod nr tel.: 604 637 008.

Wkrótce kolejny konkurs ZIT!

19.09.2017

Projekty na rzecz ułatwienie dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyn, w tym Gminy Dywity. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami działania.

Od 1 października korekta rozkładów linii gminnych D1, D2 i D3!

18.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z korektą rozkładu jazdy autobusów linii gminnych D1, D2 i D3 na dni robocze i na dni robocze wolne od nauki szkolnej, która wejdzie w życie od 1 października 2017 roku (rozkłady po korekcie są dostępne w rozwinięciu informacji!). Korekta jest wynikiem zgłoszeń i sugestii mieszkańców, dyrektorów szkół oraz obserwacji funkcjonowania systemu komunikacji gmninnej w wakacje i w dwóch pierwszych tygodniach września. Jednocześnie zapraszamy do przesyłania kolejnych uwag i sugestii na temat rozkładu jazdy pod adres e-mail: transport@ugdywity.pl Miło nam też poinformować, że w autobusach linii gminnych zakończono montaż urządzeń do systemu informacji pasażerskiej (SIP) zarządzanego przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Olsztynie. Niebawem rozkłady linii D1, D2 i D3 oraz informacje o aktualnej lokalizacji autobusów pojawią się na stronie ZDZiT (www.zdzit.olsztyn.eu). Dodatkowo w autobusach gminnych zamontowano też tablice elektroniczne.

Konkursy na granty w LGD „Warmiński Zakątek”

18.09.2017

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłosiła konkursy na granty dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i JST. Wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi nawet  20-30 tys. zł. Zakres tematyczny grantów obejmuje: Działania na rzecz włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD. Termin naboru wniosków od 18 września do 3 października 2017 roku.