Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XV sesję Rady Gminy Dywity

13.01.2020

„Bon dla Krasnala”, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy zmniejszenie stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – to niektóre ze spraw, jakimi zajmą się radni podczas XV sesji Rady Gminy Dywity w środę 15 stycznia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.   

Zgłoś sportowców, trenerów i działaczy do nagród!

10.01.2020

Ruszył nabór wniosków na wyróżnienia dla sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych z Gmina Dywity za 2019 rok! Wnioski mogą składać szkoły i kluby sportowe, w tym działające w formie stowarzyszenia, oraz związki sportowe. Termin złożenia wniosków to 30 stycznia 2020 roku. Regulamin i formularz wniosku znajdują się w rozwinięciu informacji.

Ośrodek Mediacji i Pomocy "Porozumienie" wybrany partnerem projektu

23.12.2019

Wójt Gminy Dywity informuje o wyborze Ośrodka Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Porozumienie” Izabela Krzyszycha z siedzibą w Olsztynie przy ul. Fryderyka Leyka 7 na Partnera projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19. Stronami partnerstwa będą: Gmina Dywity – Lider projektu oraz Ośrodek Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Porozumienie” Izabela Krzyszycha - Partner projektu.